Pomiary= drzwi

Przed zakupem drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych - wewnątrzklatkowych i innych powinniśmy wiedzieć, jaki mają mieć one rozmiar. Oczywiście istnieją rozmiary uniwersalne drzwi i ościeżnic, ale otwór w murze, w którym mają być docelowo zamontowane drzwi, może różnić się nawet o kilka centymetrów od standardowego ich rozmiaru. Pojawia się wówczas problem przy montażu - drzwi nie przylegają do ościeżnicy, są za krótkie, albo zbyt długie, a nawet niekiedy nie mieszczą się w przygotowanym w tym celu otworze. Takich sytuacji można uniknąć, jeśli kupimy je po dokonaniu właściwego pomiaru drzwi.

Jak wygląda usługa pomiarowa?

Nasza firma oferuje Państwu nie tylko szeroki wybór drzwi i akcesoriów drzwiowych, ale i szereg usług towarzyszących. Jedną z nich jest pomiar drzwi przed dokonaniem zakupu i montażu wybranych produktów. Ekspert naszej firmy przyjeżdża pod adres wskazany przez klienta i dokonuje dokładnych pomiarów przy użyciu odpowiednich narzędzi. Są one skrupulatnie notowane i na ich podstawie powstają drzwi i ościeżnice. Montaż przy prawidłowym pomiarze drzwi jest łatwiejszy i gwarantuje skuteczność. Zamontowane finalnie drzwi będą działały bez zarzutu.

Normy prawne

Przy pomiarze drzwi kierujemy się nie tylko rzeczywistym stanem otworów przygotowanych pod montaż drzwi, ale zwracamy także uwagę, aby otwór miał odpowiedni rozmiar. W Polsce istnieją normy dotyczące otworów drzwiowych i rozmiarów samych drzwi. Znajdziemy je w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie tego aktu prawnego warto podkreślić, że drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i pomieszczeń kuchennych, w domach mieszkalnych powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 metra oraz wysokość 2 metrów w świetle ościeżnicy. Jeśli po wykonanym pomiarze drzwi okazuje się, że otwór jest mniejszy, rekomendujemy jego powiększenie.

Formularz kontaktowy